Wśród małych przydomowych elektrowni (turbin) wiatrowych wyodrębnić możemy:

Urządzenia o poziomej osi obrotu HAWT (ang. Horizontal Axis Wind Turbines) – będące najczęściej stosowanym rozwiązaniem, jednocześnie wymagające odpowiedniego ustawienia śmigła względem kierunku wiatru,

Urządzenia o pionowej osi obrotu VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbines) – pracujące niezależnie od kierunku wiatru, można ustawiać je na bezpośrednio ma budynkach.