Produkty

Oferujemy tu rozwiązania energetyczne dla Domu i dla Firmy

off grid– zapewniające własną energie elektryczną niezależnie od tego czy obiekt posiada czy nie przyłacze energetyczne.  Takie systemy nie wymagają zgłoszeń ani uzgodnień i mogą dostarczać energie również wtedy gdy wszystko inne zawodzi i sieć energetyczna nie jest w stanie zapewnić nam bezprzerwowego zasilania obiektu albo po prostu chcemy byc niezależni.  Więcej…

on grid- czyli systemy na stałe spięte z siecią energetyczną wytwarzające energię na nasze potrzeby zaś nadmiar magazynujące w sieci. Więcej…